Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Salutem pharma s.r.o, se sídlem Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ: 03844013 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel, který je v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tzn. všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.