Příznaky obecně

priznaky-projevy.jpg

Níže uvedený text se nevztahuje přímo k produktu ParatizEx, nýbrž se jedná o vědecké publikace a texty, které se zabývají výskytem parazitů a jejich působením v lidském organismu.

Projevy:

Přítomnost střevních parazitů v lidském těle může vyvolat různé projevy, které si ale většina z nás nespojí s parazity. Tyto potíže přisuzujeme spíše jiným příčinám či chorobám. Takovými projevy mohou být např.: dlouhodobá únava, zažívací problémy, alergie, bolesti hlavy, kloubů či svalů, kožní problémy a mnohé další. Střevní paraziti jejich larvy nám mohou užírat z našich živin, ale také vylučují své odpadní látky, toxiny. Tato jejich činnost s sebou často nese problémy zažívacího traktu.


Na druhou stranu je potřeba si říci, že celá řada lidí napadených střevními parazity nepociťuje problémy žádné (téměř vždy v počátečních fázích napadení) anebo mírné a nepravidelné. Proto si je nespojí s možnou přítomností střevních parazitů.

Nejčastějšími příznaky jsou: