Výskyt parazitů

Níže uvedený text se nevztahuje přímo k produktu ParatizEx, nýbrž se jedná o vědecké publikace a texty, které se zabývají výskytem parazitů a jejich působením v lidském organismu.

Podle údajů CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je střevními parazity nakažena zhruba 1 miliarda lidí na světě. V rozvojových zemích postihují onemocnění způsobené střevními parazity 50 - 80 % obyvatelstva. V těchto končinách je to běžné, protože je úroveň hygieny nízká. V Thajsku, Číně, Egyptě a v dalších afrických a asijských zemích jsou lidé zvyklí používat bylinky, kterými se pravidelně odčervují. Se zvyšujícími se hygienickými standardy a zdravotní péčí jsme si těmto dětoxikačním kúrám odvykli, a přitom ještě na začátku minulého století bylo odčervení lidí naprosto běžné. Neznamená to, že by se nás střevní parazité netýkali. I ve vyspělých státech Evropy se nákaza parazity odhaduje na 8 - 12 % obyvatelstva, což dokumentují např. studie z Řecka či Itálie. U nás však pravidelný monitoring chybí. Průzkum na východním Slovensku z roku 2010 zjistil, že v průměru 20% dětí trpí na parazitární onemocnění, 18,6% dětí mělo infekci způsobenou A. lumbricoides, 5% T. trichiura a 0,4% G. lamblia. Vysoký byl i výskyt kryptosporídiových onemocnění. U 42% dětí byl zjištěný výskyt Cryptosporidium parvum.

Dle hlášení parazitologických laboratoří v ČR se postupně zvyšuje záchyt střevních parazitóz. Za rok 2016 to bylo více než 2.300 případů jak potvrzuje statistiku SZÚ. to je však jen špička ledovce. Jedná se o případy zjištěné na základě zjevných příznaků. Ve většině případů se v prvotní fázi paraziti neprojevují, anebo průvodní příznaky připisujeme něčemu jinému.


Toto jsou oficiální zdravotní statistiky. Jsou to fakta. Paraziti žijí mezi námi a v nás. Častokrát o tom ale ani nevíme.
Pravděpodobnost nakažení střevními parazity je pochopitelně odlišná v různých částech světa, nicméně i v rozvinutých zemích s pokročilými hygienickými návyky a vyspělým zdravotnictvím je riziko poměrně značné. Druhů střevních parazitů je celá řada a napadají nás řadou cest. Řeknete si, mě se to netýká. Já přece dodržuji hygienu, myji si ruce atd. Nyní si popíšeme rizikové skupiny obyvatelstva, které mají mnohem vyšší pravděpodobnost nakažením parazitů.

Přenos parazitů na člověka bývá různý, ale nejčastěji se střevní parazité do těla dostanou právě v potravinách, které nebyly dostatečně tepelně upraveny – tatarák, sushi atd. Parazité se do těla dostávají ale také při kontaktu s kočkou (toxoplazmóza) či psem (škrkavka psí) nebo od nakažené osoby (roupi). Ohroženou skupinou mohou být i lidé, kteří pracují s hlínou, tzn. zahrádkáři či zemědělci. Parazitům se nevyhnou ani děti. Běžně můžeme získat střevní parazity i konzumací nemytého ovoce či zeleniny.

Řada lidí parazity má, ale nemusí jim způsobovat žádné obtíže, které si s parazity dokážou spojit. Řada lidí je pouze unavených, trpí zažívacími problémy, což ale nepřipisují střevním parazitům. Každý se tedy s nějakým parazitem setká, nejčastěji s roupy, svrabem a toxoplazmózou. Více se o jednotlivých rizikových skupinách se dočtete v navazujících částech webu.

Rizikové skupiny: